Con chó nhẫn nại

Con chó nhẫn nại

0
(TNO) Nhờ "nhẫn nại" chạy theo nhóm vận động viên xe đạp hơn 1.800 cây số mà một con chó hoang đã có chủ.