Chợ tự phát ngay cổng Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân

Chợ tự phát ngay cổng Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân

0
Những hình ảnh này đang tồn tại ở ngay cổng Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Khu vực này thuộc phần đất trong khuôn viên của nhà máy Vĩnh Tân 1 mà UBND tỉnh Bình Thuận đã giao. Dù không ai cho phép họp chợ nơi đây nhưng việc mua bán vẫn diễn ra cả ngày.