Tín dụng đen hoành hành khiến nhiều người cùng quẫn  /// Ảnh N.D

Hiến kế ‘diệt’ tín dụng đen

11:39 15/03/2019 0

Để ngăn chặn tín dụng đen, theo các chuyên gia, ngoài sự vào cuộc của ngân hàng, cần phải mở rộng các công ty tài chính cho vay tiêu dùng, đơn giản hoá thủ tục và minh bạch hoá lãi suất.