Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa

Cho vay có trách nhiệm bằng nỗ lực chuyển đổi số 4.0

0
TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng, lộ trình số hóa của công ty tài chính sẽ góp phần giảm chi phí cho vay dài hạn và quản trị rủi ro cho khách hàng.