Bánh tét làng Chuồn tại chợ Xép /// Ng.Ng

Đi chợ Xép mua đồ cúng tết

09:36 01/02/2019 1

Ở Huế có một ngôi chợ, nằm khép nép bên trong Thành Nội, phía cửa Đông Ba đi vào mà không phải thị dân nào sống ở thành phố này cũng biết đến: Chợ Xép.