Quá khổ vì chó thả rông: Vì sao khó xử lý?

Quá khổ vì chó thả rông: Vì sao khó xử lý?

04:00 10/05/2022 32

Có hàng triệu người phải điều trị dự phòng bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm có số người tử vong cao nhất trong số các loại bệnh truyền nhiễm đang lưu hành tại Việt Nam, tuy nhiên công tác xử lý chó thả rông vẫn còn nhiều khó khăn.