Những yếu tố hấp dẫn người khác phái

Những yếu tố hấp dẫn người khác phái

0
(TNO) Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng hình dáng khuôn mặt, tỷ lệ cơ thể và mùi hôi là những yếu tố góp phần vào sự hấp dẫn người khác phái.