Mang mệnh Thổ mua xe màu gì cho hợp?

Mang mệnh Thổ mua xe màu gì cho hợp?

10:01 03/02/2017 0

Những người mang mệnh Thổ sinh năm 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977 hay 1990, 1991 mang mệnh Thổ nên chọn xe màu đỏ, hồng… không hợp xe màu xanh lá cây.