Thông hiểu thông tin giữa hỗn loạn tin tức

Thông hiểu thông tin giữa hỗn loạn tin tức

16:31 02/10/2019 0

Trên thế giới, nâng cao năng lực truyền thông được xem là công cụ lâu dài trong “cuộc chiến” chống lại tin thất thiệt hiện nay. Việt Nam không nằm ngoài bức tranh đó và dự án Thông hiểu Thông tin là một trong những nỗ lực này.

Một áp phích tuyên truyền chống chia sẻ tin thất thiệt tại Malaysia /// Reuters

Quốc hội Malaysia hủy luật chống tin giả

08:15 17/08/2018 0

Sau phiên tranh luận kéo dài 3 giờ hôm qua, quốc hội Malaysia đã bỏ phiếu hủy bỏ luật phòng chống tin giả mạo được thông qua dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak, theo Reuters.