Phản bác luận điệu “Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng, không có tư tưởng Hồ Chí Minh”

Phản bác luận điệu “Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng, không có tư tưởng Hồ Chí Minh”

06:00 18/07/2022 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục được kiểm nghiệm, chứng minh giá trị “mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” bằng chính những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng niềm tin cách mạng cho thanh niên

Xây dựng niềm tin cách mạng cho thanh niên

10:11 09/02/2018 0

Chiều 8.2, T.Ư Đoàn tổ chức buổi tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên VN”, nhân kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

Báo chí Trung Quốc 'học tập tiêu chuẩn đưa tin của chủ nghĩa Mác'

Báo chí Trung Quốc 'học tập tiêu chuẩn đưa tin của chủ nghĩa Mác'

16:50 30/08/2014 0

(TNO) Hiệp hội các nhà báo Trung Quốc (ACJA) vừa có văn bản chỉ đạo các hội viên phải học tập 'tiêu chuẩn đưa tin' theo tinh thần chủ nghĩa Mác, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc đưa tin theo đường lối của đảng Cộng sản Trung Quốc, Tân Hoa xã cho biết.