Nguy cơ lệ thuộc văn hóa ngoại lai*

Nguy cơ lệ thuộc văn hóa ngoại lai*

14:40 15/05/2022 0

Một cuộc xâm lấn văn hóa đang diễn ra, khó nhận biết và dưới nhiều hình thức. Nguy cơ tiêm nhiễm văn hóa nước ngoài và nguy cơ biến dạng văn hóa bản địa là có thật.