Nhà hát khát kịch bản hay

Nhà hát khát kịch bản hay

07:14 08/01/2022 0

Các nhà hát đồng thời nhận kịch bản tác giả gửi, của Hội Sân khấu chuyển sau các trại sáng tác, hay qua giới thiệu cá nhân. Nhưng kịch bản vẫn khan hàng.