Lộ danh sách 'ghế nóng' tại Eximbank

Lộ danh sách 'ghế nóng' tại Eximbank

10:53 15/02/2022 0

Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ngày 15.2 được quan tâm sau 7 năm “lùm xùm” nhân sự ở nhà băng này.