Khổ như 'chạy' chứng chỉ viên chức

Khổ như 'chạy' chứng chỉ viên chức

38
Những quy định chứng chỉ vẫn 'biết là không cần phải thế' nhưng 'luật nó thế' đang đẻ ra những tình huống dở khóc, dở cười.