Cấp chứng chỉ tiếng Việt cho học viên

Cấp chứng chỉ tiếng Việt cho học viên

0
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM phối hợp với Trường Korean International School (KIS) tổ chức thi, cấp chứng chỉ A, B, C tiếng Việt lần thứ 5 cho học viên nước ngoài đang học tập, làm việc tại TP.HCM.