Làm sao để giảm ngáy khi ngủ?

Làm sao để giảm ngáy khi ngủ?

09:08 08/07/2022 1

Ngáy khi ngủ là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt là ở nam giới và trong độ tuổi trung niên. Tình trạng này thường khiến người ngủ cạnh khó chịu.