Từ khóa

chung thuc
Xác nhận của cán bộ UBND xã Duyên Hà trên lý lịch của N.V.A

Mối lo cán bộ xã

Có lẽ cần phải liệt kê lại chút ít theo kiểu nhật ký thì mới dễ hình dung vụ việc. Những...
15 Bình luận
Xem thêm