Quảng Ngãi: Trên 65% hộ dân lắp công tơ điện tử

Quảng Ngãi: Trên 65% hộ dân lắp công tơ điện tử

0
Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có trên 65% khách hàng được lắp công tơ điện tử trên lưới. Nhờ đó việc ghi điện được thực hiện từ xa qua thiết bị cầm tay qua chương trình đo xa.