Nguy hại khi mua giáo án trên mạng

Nguy hại khi mua giáo án trên mạng

10:30 26/09/2022 2

Khi mua giáo án trên mạng, giáo viên không bỏ ra lượng thời gian cần thiết để thấu hiểu văn bản, đánh mất đi sự sáng tạo, phản biện, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.