DDG tài trợ 100.000 USD xử lý phòng tránh tai nạn bom mìn

DDG tài trợ 100.000 USD xử lý phòng tránh tai nạn bom mìn

0
(TNO) Dự án Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh H.Duy Xuyên (Quảng Nam) không chỉ dừng lại ở “giáo dục phòng tránh” mà sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các tỉnh miền Trung rà phá bom mìn.