Ngày hội thông tin chương trình liên kết quốc tế - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Ngày hội thông tin chương trình liên kết quốc tế - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

0
Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) là đầu mối quản lý và vận hành tất cả các chương trình Đào tạo Liên kết Quốc tế (LKQT) ở bậc Đại học và Sau đại học. Các chuyên ngành đào tạo đa dạng như: Kỹ sư điện - Điện tử, Dầu khí, Hóa dược, Xây dựng, Cử nhân Công nghệ thông tin và Kỹ sư phần mềm, cử nhân QTKD và chương trình Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Tư vấn Quản lý Quốc tế (EMBA-MCI).