Apple phát triển công nghệ lấy nét đa điểm

Apple phát triển công nghệ lấy nét đa điểm

0
(TNO) Văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ (US Patent & Trademark Office) vừa chính thức cấp cho Apple bằng sáng chế có liên quan đến công nghệ lấy nét đa điểm.