Tổng thống Mỹ từng dùng những chuyên cơ nào?

Tổng thống Mỹ từng dùng những chuyên cơ nào?

2

(TNO) Từ Thế chiến 2, người Mỹ đã bắt đầu chọn những chuyên cơ đặc biệt dành cho tổng thống. Có 6 loại máy bay từng được sử dụng làm chuyên cơ, trong đó có cả máy bay ném bom.