Tháo nút thắt hạ tầng hàng không

Tháo nút thắt hạ tầng hàng không

06:32 19/09/2022 13

Nhu cầu du lịch như chiếc lò xo tháo chốt, hàng không đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhưng mạng lưới sân bay vừa mỏng, vừa quá tải đang là nút thắt kìm hãm du lịch VN.