/// MINH HỌA: DAD

Ngăn ngừa hệ lụy mại dâm đồng tính

06:22 05/01/2021 0

Cần phải nhanh chóng điều chỉnh pháp luật, giải thích rõ nghĩa quy định về mại dâm đồng tính, hoặc trước mắt, có văn bản hướng dẫn thống nhất cách xử lý mại dâm đồng tính... và ngăn ngừa hệ lụy của mại dâm đồng tính.