chuyen hoa smartphone

Không gian desktop thật sự - giấc mơ đã được Samsung chạm tới

Samsung DeX: Khi giấc mơ không còn là ‘giấc mơ’

0

Trong buổi lễ ra mắt Galaxy S8/S8+ - Samsung DeX, thiết bị biến Galaxy S8/S8+ thành PC cũng đã được giới thiệu. Thiết bị này góp phần đưa giấc mơ sử dụng smartphone thay thế PC của người dùng tiến gần hơn với hiện thật.