chuyen mac cuoi

Rào gió - Truyện ngắn của Phát Dương

Rào gió - Truyện ngắn của Phát Dương

0
Nhà cô cách nhà anh cái hàng rào. Nhà cô cũng cách nhà cái người mà anh mê một cái hàng rào. Cô ở cặp vách anh vậy mà anh không thương, đi thương cái người ở tuốt phía bên kia. Chuyện mắc cười vậy đó.
/form>