chuyen mon y khoa

“Bộ chuẩn” trẻ 5 tuổi

“Bộ chuẩn” trẻ 5 tuổi

0
Vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo ra dự thảo ban hành “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” bao gồm 29 chuẩn với 125 chỉ số nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi và là khung chuẩn cho giáo viên để soạn thảo khung chương trình dạy học cho trẻ lứa tuổi này. Chỉ nhìn dưới góc độ chuyên môn y khoa, có một số điểm bất hợp lý căn bản cần bàn thảo.