Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Tham tán thương mại và doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Tham tán thương mại và doanh nghiệp

0
Tại Hội nghị Tham tán thương mại (TTTM) 2013 và gặp gỡ các doanh nghiệp phía nam, do Bộ Công thương tổ chức hôm qua 25.12, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh thừa nhận vẫn còn nhiều bất cập và chưa thông suốt trong vấn đề kết nối thông tin giữa các Thương vụ nước ngoài với doanh nghiệp (DN) và cơ quan trong nước, nhất là thiếu cơ chế phối hợp chung giữa các bộ ngành, hiệp hội cũng như giữa DN với các Thương vụ ở nước ngoài. “Bộ Công thương sẽ nghiên cứu cụ thể các ý kiến để nghiên cứu xây dựng những cơ chế chung trong việc cung cấp, phối hợp và xử lý thông tin hai chiều”, ông Tuấn Anh nói.