co nguyen thi hang

Hơn cả cô tiên

Hơn cả cô tiên

0
Có những học sinh mà ngay cả bố mẹ các em cũng cảm thấy bất lực và muốn… buông xuôi thì cô Hằng lại tha thiết đưa  các em về nhà mình nuôi ăn học,  để có nhiều thời gian gần gũi và tìm cách “cảm hóa”.