Thanh Hóa: Cảnh báo nạn giả danh phóng viên về cơ sở tác nghiệp

Thanh Hóa: Cảnh báo nạn giả danh phóng viên về cơ sở tác nghiệp

11:48 03/06/2022 0

Sở TT-TT tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 2 người xưng là phóng viên và "Thanh tra ban phát triển báo giấy" về địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tác nghiệp báo chí, nhưng cơ quan cấp giấy giới thiệu không phải là cơ quan báo chí. Sở này cảnh báo tình trạng giả danh phóng viên, tác nghiệp báo chí không đúng quy định.