Khó khăn trong việc xin cấp mã vạch xuất hàng đi Trung Quốc

Khó khăn trong việc xin cấp mã vạch xuất hàng đi Trung Quốc

11:07 27/03/2022 0

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đi Trung Quốc phản ánh một số vướng mắc như: doanh nghiệp chưa được cấp tài khoản truy cập khi xử lý hồ sơ trên hệ thống đã thao tác đúng nhưng một số trường hợp không hiển thị; một số doanh nghiệp và sản phẩm chưa thể làm thủ tục xuất khẩu do hệ thống hải quan Trung Quốc chưa hiển thị mã…