co thu 1 tay

Cơ thủ 1 tay Nguyễn Quốc Nam tại giải billiards TP.HCM 2020 /// Minh Tân

Billards: Độc đáo cơ thủ 1 tay

0
Cơ thủ Nguyễn Quốc Nam đã khiến nhiều người tham dự giải billiards 3 băng A1 TP.HCM đang diễn ra phải thán phục khi thi đấu chỉ với 1 tay.