Cơ hội lớn cho LienVietPostBank

Cơ hội lớn cho LienVietPostBank

11:48 04/05/2022 0

Con số kế hoạch lợi nhuận năm nay báo cáo là vậy, nhưng nhiều khả năng không hẳn vậy. "Của chìm" khi cụ thể hóa tại LienVietPostBank sẽ tạo khác biệt cho phần "của nổi"…

MSB chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu

MSB chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu

08:50 17/09/2021 0

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng chia cổ tức lũy kế đến cuối năm 2020 với tỷ lệ 30%.