Cọc phát lộ tại Hải Phòng, được cho là cọc của trận Bạch Đằng /// Ảnh: Lê Tân

Gian nan bảo tồn 'cọc Bạch Đằng'

1
Theo các nhà nghiên cứu, việc bảo tồn những cọc nghi là cọc Bạch Đằng vừa phát lộ tại Hải Phòng vô cùng phức tạp và tốn kém.