coi niet ban

Chia buồn

Chia buồn

0
Nhận được tin anh Nguyễn Phước Dương - sinh năm 1950, cựu học sinh Trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng - đã từ trần lúc 19 giờ 37 ngày 11/2/2007 tại Brussels - Bỉ (tức 1 giờ 37 phút sáng 12/2/2007 - giờ Việt Nam), hưởng dương 57 tuổi, nhóm bạn cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà nẵng tại Sài Gòn xin thành kính chia buồn cùng chị Thanh Xuân cùng gia quyến và cầu chúc hương hồn bạn Nguyễn Phước Dương sớm siêu thoát về cõi niết bàn.