collezioni haute couture

Thời trang Phương My lên tạp chí Ý

Thời trang Phương My lên tạp chí Ý

0
Collezioni Haute Couture là tạp chí danh tiếng của nước Ý, mỗi năm xuất bản 4 kỳ, tổng hợp những bộ sưu tập thời trang nổi bật trên thế giới.
Ảnh: Zhang Jingna

Bộ sưu tập thời trang của Phương My lên tạp chí Ý

0
Trong số báo mới nhất của Collezioni Haute Couture (tạp chí thời trang cao cấp xuất bản 4 kỳ mỗi năm của Ý vừa phát hành tháng 9) đã tổng kết những thương hiệu thời trang nổi bật thế giới trong năm 2016.