GREENFEED ra mắt thương hiệu cơm tấm G•LALA

GREENFEED ra mắt thương hiệu cơm tấm G•LALA

18:08 03/03/2022 0

GREENFEED chính thức giới thiệu thương hiệu cơm tấm “lành ngon, lạ vị” G•LALA. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của GREENFEED và góp phần hoàn thiện hệ thống toàn chuỗi thực phẩm lành 3F Plus (Feed - Farm - Food) mà GREENFEED đặt trọn tâm huyết xây dựng từ những ngày đầu thành lập.