Chuyện hoàng tử Cảnh đi theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp

Chuyện hoàng tử Cảnh đi theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp

14:58 08/05/2022 0

Theo thông lệ, khi vị quốc trưởng không đích thân thương thảo với phía đối tác, sẽ cho một người con đi để làm tin, chúa Nguyễn quyết định cho con trai cả mới bốn tuổi là hoàng tử Cảnh theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp.

Vì sao người Pháp thành lập thương điếm tại Côn Đảo?

Vì sao người Pháp thành lập thương điếm tại Côn Đảo?

08:57 03/05/2022 0

Năm 1768, vấn đề thiết lập một thương điếm tại Côn Đảo lại được người Pháp tiếp tục nêu lên. Trong tác phẩm Lịch sử giáo đoàn Đàng Trong 1658-1823, linh mục Adrien -  Launay đã kể lại một phần nội dung nhật ký của Levasseur.

Người Pháp bắt đầu dòm ngó tới Côn Đảo từ khi nào?

Người Pháp bắt đầu dòm ngó tới Côn Đảo từ khi nào?

07:00 30/04/2022 0

Sau sự kiện người Macassars nổi dậy giết chết nhiều người Âu trên đảo, trong đó có cả Allen Catchpole, từ nửa đầu thập niên 1700 - không thấy dấu hiệu người Anh muốn quay lại nơi này mà người Pháp bắt đầu dòm ngó tới Côn Đảo.

Côn Đảo thuộc chủ quyền Việt Nam từ bao giờ?

Côn Đảo thuộc chủ quyền Việt Nam từ bao giờ?

12:35 28/04/2022 0

Côn Đảo xanh mướt mát trong tầm mắt ngày nay được sử nhà Nguyễn gọi là Côn Lôn, người Pháp ghi là Poulo-Condore (hay Poulo Condor) thuộc chủ quyền của Việt Nam từ rất lâu đời, một trạm dừng chân lý tưởng cho các nhà hàng hải thế giới.