con kenh bien phong

Kỳ 30: Con kênh biên phòng thời Nguyễn

Kỳ 30: Con kênh biên phòng thời Nguyễn

0
Trải dài qua địa phận 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang, Vĩnh Tế là con kênh đào dài nhất mang ý nghĩa và tầm nhìn chiến lược do nhà Nguyễn thực hiện từ thời mở cõi mà đến nay vẫn còn giá trị.