Có cái chết hóa thành bất tử

Có cái chết hóa thành bất tử

06:24 06/08/2022 0

'...Ai rồi cũng phải chết nhưng cái chết của các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao người khác, như đã có thơ rằng “có cái chết hóa thành bất tử”, “sống là cho, chết cũng là cho', trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội xúc động nghẹn ngào khi đọc điếu văn tiễn biệt 3 chiến sĩ công an PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.