Công bố nghị quyết về bỏ phiếu tín nhiệm

0 Thanh Niên Online

Ngày 7.12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật, 3 nghị quyết quan trọng và 1 pháp lệnh vừa được Quốc hội (QH) thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Trong đó có Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, có hiệu lực thi hành từ 1.2.2013. Theo nghị quyết, QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 49 chức danh chủ chốt do QH bầu hoặc phê chuẩn, trong đó có Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng, bộ trưởng... Người được lấy phiếu tín nhiệm nếu có quá nửa tổng số đại biểu QH đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người có trên 2/3 tổng số đại biểu QH đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ QH trình QH bỏ phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật: Hợp tác xã, Xuất bản, Thủ đô, Dự trữ quốc gia; các luật sửa đổi, bổ sung như luật Phòng chống tham nhũng; Điện lực; Luật sư; Quản lý thuế; Thuế TNCN; các nghị quyết như tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Bảo Cầm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm