Chuyển công tác của công chức, viên chức khi đủ 3 - 5 năm

Chuyển công tác của công chức, viên chức khi đủ 3 - 5 năm

08:35 15/03/2022 0

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (CCVC) trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Thông báo

Thông báo

08:00 05/01/2022 0

Về việc xét hồ sơ tiếp nhận công chức về làm việc tại Vụ Văn hóa, Giáo dục - Văn phòng Quốc hội.