Việt Nam lên tiếng về tình hình ở Ukraina

Việt Nam lên tiếng về tình hình ở Ukraina

22:19 23/02/2022 0

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường nỗ lực đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine.