Nga xem xét thông qua dự luật tài sản số
CEO Whydah: 'Game vẫn là xu hướng metaverse lớn nhất 2022'
Metaverse và tác động tích cực vào game Blockchain