Nhất Đại Tông Sư - đỉnh cao mới cho thể loại chiến thuật thẻ tướng Kim Dung