T2 Gaming: Phòng game phong cách Hàn Quốc giữa lòng TP.HCM
T2 Gaming – Phòng máy của chủ đầu tư Hàn Quốc tại Quận 7
Kingdom NextGen ra mắt chi nhánh Đồng Đen