Paradise Lost ra mắt trên Nintendo Switch
Resident Evil 4 VR sắp ra mắt trong tháng 10 này
Bayonetta 3 sắp ra mắt trên Nintendo trong năm 2022