Đồng Tháp thúc đẩy chuyển đổi số trên quy mô toàn tỉnh
AI đang thay đổi cuộc sống của người Việt như thế nào?