Các nội dung khủng bố sẽ không còn chỗ đứng trên các phương tiện truyền thông lớn ///  Ảnh: Hacker Noon
Các nội dung khủng bố sẽ không còn chỗ đứng trên các phương tiện truyền thông lớn Ảnh: Hacker Noon
Microsoft, Facebook, YouTube và Twitter đã thành lập nhóm Global Internet Forum to Counter Terrorism, để chống lại chủ nghĩa khủng bố lan truyền trên nền tảng của mình.
Theo Neowin, Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) sẽ hỗ trợ các dịch vụ của Microsoft, Facebook, YouTube và Twitter chống lại các nội dung thù địch được phát tán bởi những kẻ khủng bố và có tư tưởng bạo lực.
Bốn nền tảng này sẽ chia sẻ dữ liệu và các nguồn lực để chống nội dung khủng bố và phát triển các kỹ thuật phát hiện mới cho mục đích này. Diễn đàn GIFCT cũng nhằm mục đích giúp các công ty mở rộng sự hợp tác với các công ty công nghệ nhỏ hơn nhằm chống lại các nội dung mang tư tưởng cực đoan.
Các thành viên của diễn đàn tin rằng, bằng cách làm việc với nhau họ sẽ có tác động lớn hơn trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố. Như tuyên bố từ Twitter cho biết, sự lan rộng của khủng bố và chủ nghĩa cực đoan là một vấn đề cấp bách mang tính chất toàn cầu và là một thách thức dành cho tất cả chúng ta. Các công ty đều có những chính sách và phương pháp riêng để xóa bỏ nội dung cực đoan hoặc mang tính chất bạo lực trên các dịch vụ tiêu dùng. Việc các công ty làm việc với nhau, chia sẻ các yếu tố công nghệ có thể giúp họ đối phó tốt hơn với các nội dung khủng bố trực tuyến.
Diễn đàn GIFCT dựa trên các sáng kiến như EU Internet Forum và Shared Industry Hash Database trước đó. Twitter nói rằng điều này sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu, Liên Hiệp Quốc và thậm chí cả các nhóm xã hội dân sự.

Kiến Văn

Bình luận